10:01, 18/01/2021

Dự toán gần 61 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh

Chiều 18-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng Thẩm định dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Chiều 18-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng Thẩm định dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư đã báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán chi phí lập quy hoạch; dự thảo báo cáo kết quả thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, hồ sơ kinh phí lập quy hoạch tỉnh có dự toán gần 61 tỷ đồng, gồm các hạng mục như: Lập nhiệm vụ quy hoạch, hoạt động trực tiếp, hoạt động gián tiếp, lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, lập nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch.


Sau khi nghe dự thảo báo cáo và ý kiến góp ý, ông Lê Hữu Hoàng cùng các thành viên hội đồng đã biểu quyết thống nhất kết quả thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định cũng đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư hoàn chỉnh bố cục của dự thảo báo cáo, trong đó lưu ý về cơ sở pháp lý để lập dự toán, điều chỉnh số liệu cho phù hợp.


VĂN KỲ