10:01, 19/01/2021

Cam Ranh: Dư nợ tín dụng chính sách hơn 390 tỷ đồng

Chiều 19-1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cam Ranh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chiều 19-1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2020, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã đáp ứng kịp thời vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ hơn 390 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,5% so đầu năm 2020; chất lượng tín dụng được bảo đảm. Từ các chương trình tín dụng chính sách năm qua đã góp phần giúp 226 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 2.157 lao động; giúp 2.233 hộ xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; 7 hộ mua nhà ở xã hội, xây, sửa lại nhà; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 0,67 %. Năm 2021, ban đại diện đề ra mục tiêu phấn đấu dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tăng trưởng tối thiểu 8%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,13%.


KHÁNH VĨNH