10:01, 19/01/2021

Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 2.245 triệu kWh

Ngày 19-1, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 19-1, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Các tập thể và cá nhân PC Khánh Hòa nhận bằng khen của Bộ Công Thương.

Các tập thể và cá nhân PC Khánh Hòa nhận bằng khen của Bộ Công Thương.


Năm qua, PC Khánh Hòa đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định. Trong năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt 2.245,1 triệu kWh, giảm 10,28% so với năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng còn 3,81%, giảm -0,26% so với năm 2019. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty đã miễn, giảm giá tiền điện cho người dân, các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh Covid-19 và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 2 đợt với tổng số tiền 209,75 tỷ đồng (đợt 1 là 134,85 tỷ đồng, đợt 2 là 74,9 tỷ đồng).


Năm 2021, PC Khánh Hòa phấn đấu đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước tại công ty, bảo đảm việc làm, thu nhập và an toàn của người lao động, các lợi ích của cổ đông. Bên cạnh đó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện để nâng cao năng lực của hệ thống lưới điện.


Dịp này, Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân của PC Khánh Hòa; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân; Tổng Công ty Điện lực miền Trung khen thưởng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc.


Đ.Lâm