11:01, 17/01/2021

Tháo nút thắt cổ phần hóa ở Khatoco

Thời gian qua, công tác cổ phần hóa tại Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) gặp khó khăn trong khâu xác định giá trị doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng đất ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, UBND tỉnh đã có hướng giải quyết mới.

Thời gian qua, công tác cổ phần hóa (CPH) tại Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) gặp khó khăn trong khâu xác định giá trị doanh nghiệp và kế hoạch sử dụng đất ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Để đẩy nhanh tiến độ CPH, UBND tỉnh đã có hướng giải quyết mới.


Tiến độ bị chậm


Tính đến cuối năm 2020, một số nhiệm vụ chính liên quan đến công tác CPH vẫn được Khatoco gấp rút thực hiện. Tổng công ty đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn là nhà thầu liên danh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội. Mặc dù vậy, tiến độ hiện nay vẫn chậm rất nhiều so với kế hoạch đề ra.

 

Hoạt động sản xuất tại Khatoco.
Hoạt động sản xuất tại Khatoco.

 

Ông Nguyễn Đình Hương - Tổng Giám đốc Khatoco cho biết, việc sắp xếp nhà đất và phương án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất. Đối với phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất ở các tỉnh, thành khác, tổng công ty đã nhận được ý kiến đồng ý của hầu hết các địa phương, ngoại trừ 5 cơ sở nhà, đất tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Do vướng mắc về quy định của pháp luật, cấp có thẩm quyền chậm xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở nhà, đất của Khatoco nên công tác CPH Khatoco bị chậm trễ, kéo dài. Mặc dù tổng công ty đã tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định, mong muốn sớm hoàn thành công tác này theo yêu cầu của Chính phủ, nhưng nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đã khiến cho quá trình CPH bị chậm. Khatoco đã kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý các cơ sở nhà, đất này.


Ông Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Khatoco cũng khẳng định, tiến độ triển khai các bước CPH của Khatoco đang thực hiện chậm hơn nhiều so với yêu cầu của Chính phủ tại Quyết định số 26 ngày 15-8-2019. Nguyên nhân chậm xuất phát từ công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định. Quá trình này kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

 

Hoạt động sản xuất tại Khatoco.

Hoạt động sản xuất tại Khatoco.

 

Chuyển nhà, đất cho đơn vị khác


Hiện nay, Khatoco có 36 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh và 10 địa phương khác trên cả nước. Đến cuối năm 2020, có 31/36 cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng 5 cơ sở nhà, đất còn lại tại Hà Nội (1 cơ sở) và TP. Hồ Chí Minh (4 cơ sở) chưa được lãnh đạo các địa phương này lên phương án sắp xếp, sử dụng nên không dự kiến được thời gian hoàn thành. Theo ông Nguyễn Đình Hương, trong thời gian qua, lãnh đạo tổng công ty đã rất nhiều lần có công văn đề nghị 2 địa phương này nhanh chóng phê duyệt phương án sắp xếp, sử dụng đất song không được phúc đáp. Thậm chí, Bộ Tài chính cũng đã trực tiếp có văn bản nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.


Nhằm đảm bảo tiến độ CPH Khatoco theo yêu cầu của Chính phủ và làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Khatoco đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, không đưa vào tài sản CPH đối với 5 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành phương án sắp xếp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Qua rà soát, Khatoco cũng nhận thấy không có nhu cầu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh sau CPH với 5 cơ sở nhà, đất vừa nêu. Vì vậy, tổng công ty sẽ trả lại phần tài sản này cho Nhà nước theo hướng chuyển giao cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam hoặc chuyển giao cho các doanh nghiệp khác của tỉnh sử dụng.


Để xử lý vấn đề này, tại cuộc họp giao ban mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã thống nhất phương án chuyển 5 cơ sở nhà, đất ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh của Khatoco sang cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa quản lý, sử dụng. Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh công tác CPH Khatoco, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Khatoco tham mưu quyết định điều chuyển 5 cơ sở nhà, đất nêu trên sang Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa quản lý, sử dụng; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Khatoco khẩn trương tham mưu quyết định phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Khatco.


Đình Lâm