10:09, 14/09/2020

Hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 27-9

Ngày 14-9, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có công văn gửi các sở quản lý du lịch địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Du lịch thế giới (27-9) năm 2020 với chủ đề "Du lịch và phát triển nông thôn".
 

Ngày 14-9, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có công văn gửi các sở quản lý du lịch địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Du lịch thế giới (27-9) năm 2020 với chủ đề “Du lịch và phát triển nông thôn”.

 

Du khách vui chơi ở Vinpearl Nha Trang. Ảnh: Thiện Tâm
Du khách vui chơi ở Vinpearl Nha Trang. Ảnh: Thiện Tâm
 
Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị các sở quản lý du lịch triển khai một số hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về ngày Du lịch thế giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về vai trò của ngành Du lịch đối với phát triển nông thôn, trong ngắn hạn hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch Covid-19 và trong dài hạn thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc… Tổng cục Du lịch cũng gợi ý tổ chức các hoạt động, hội thảo chuyên đề về du lịch và phát triển nông thôn phù hợp với tình hình của địa phương, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp du lịch địa phương hưởng ứng ngày Du lịch thế giới theo khả năng của từng đơn vị…
 
Năm 2020, Tổ chức Du lịch thế giới sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Du lịch thế giới tại các nước thuộc Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), gồm: Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile.
 
X.T