11:09, 13/09/2020

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh làm chủ đầu tư.


Quy hoạch điều chỉnh một phần diện tích đồ án quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh bao gồm các khu 3, 5, 6, 7 (ranh giới phân khu theo thứ tự từ phía bắc đến phía nam Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh). Mục tiêu của đồ án là khu du lịch sinh thái đa dạng, du lịch, nghỉ mát chất lượng cao, trở thành trung tâm du lịch văn hóa, thương mại dịch vụ, hội thảo, du lịch vùng quốc gia và quốc tế. Tổng diện tích đồ án quy hoạch khoảng 1.562,6ha, quy mô dân số từ 101.000 đến 106.000 người. Việc lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh làm cơ sở lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


Nhật Thanh