Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020

Chủ Nhật, 13/09/2020, 23:18 [GMT+7]

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.


Theo đó, các tỉnh, thành báo cáo, đánh giá kết quả lập, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 trên địa bàn (quá trình tổ chức, văn bản, kế hoạch, chỉ tiêu, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch; công khai diện tích đất trồng lúa; rà soát, quy hoạch 3 loại rừng, bố trí cây xanh đô thị; giám sát đất phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra…); kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng các loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất so với chỉ tiêu sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố; số lượng, quy mô công trình, dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt; kết quả thực hiện thu chi trong kỳ quy hoạch, kế hoạch; tồn tại, giải pháp…; đề xuất nhu cầu sử dụng đất địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá chung về các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; báo cáo về Tổng cục Đất đai trước ngày 30-10.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích