Siết chặt việc cấp phép dự án có condotel, officetel, resort villa và shophouse

Thứ Sáu, 11/09/2020, 21:55 [GMT+7]

Siết chặt việc cấp phép dự án có condotel, officetel, resort villa và shophouse

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế.


Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khi xem xét thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng cần đảm bảo việc tuân thủ quy định của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, làm rõ về quy mô diện tích sàn xây dựng, số căn, chỉ tiêu dân số đối với việc bố trí các chức năng căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch, căn hộ thương mại liên kế để xác minh, yêu cầu về hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội. Khi quyết định chủ trương đầu tư các dự án có các loại hình bất động sản nêu trên cần đảm bảo tính thống nhất về mục đích đầu tư, mục đích sử dụng đất với chức năng của công trình.


Bộ Xây dựng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để cân nhắc công tác cấp mới thủ tục pháp lý cho phép đầu tư xây dựng dự án có các loại hình bất động sản nêu trên. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn về xây dựng khi thực hiện thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, cấp phép xây, kiểm tra công tác nghiệm thu cần rà soát kỹ các cơ sở pháp lý về quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư, đánh giá việc tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trường hợp còn thông tin chưa rõ liên quan đến dân số, khả năng đáp ứng hạ tầng thì cần có văn bản gửi cơ quan quản lý địa phương để được làm rõ.


Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua tại mội số tỉnh, thành phố xuất hiện loại hình bất động sản mới là căn hộ lưu trú (condotel), văn phòng kết lợp lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort villa), nhà ở thương mại liên kế (shophouse) nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và đa dạng hóa sản phẩm. Cùng với việc quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, môi trường thì hành lang pháp lý đang được tiếp tục điều chỉnh các yếu tố đặc thù của loại hình này. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, các công trình có loại hình bất động sản nêu trên vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, tại một số đồ án quy hoạch xây dựng tuy đã xác định chức năng căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng song chưa tính toán cụ thể về dân số của loại hình lưu trú này. Tại các dự án còn thiếu quy định pháp lý ràng buộc trong quan hệ hợp đồng giữa các nhà đầu tư ban đầu và nhà đầu tư thứ cấp; các địa phương còn lúng túng trong việc cấp giấy tờ sở hữu cho các căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng…


Văn Kỳ

 

.

các thông tin tiện ích