02:09, 12/09/2020

Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút khách du lịch quốc tế ở thị trường trọng điểm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề cương Đề án "Xây dựng và Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm".

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đề cương Đề án “Xây dựng và Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”.

 

<p style=

Khách Nga là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Khánh Hòa

 

Đề án sẽ tập trung đánh giá hiện trạng nhận diện thương hiệu du lịch Khánh Hòa (điểm mạnh, điểm yếu, mức độ nhận diện thương hiệu điểm đến); phân tích các thay đổi của thị trường du lịch hậu Covid-19 và các tác động ảnh hưởng đến du lịch Khánh Hòa; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương hiệu du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng dự thảo Đề án Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm.

Đề án do Sở Du lịch làm chủ đầu tư (thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng đề án) được thực hiện trong những tháng cuối năm 2020. Tổng kinh phí để triển khai thực hiện đề án khoảng 500 triệu đồng.

X.T