11:09, 13/09/2020

Doanh thu du lịch giảm gần 80%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ước 9 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giảm 9,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 0,52% (giai đoạn 2012 - 2019 trung bình tăng 6,9%/năm); ....

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ước 9 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giảm 9,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 0,52% (giai đoạn 2012 - 2019 trung bình tăng 6,9%/năm); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 30,46%; doanh thu du lịch giảm 79,3%; lượt khách lưu trú giảm 82%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,89%; thu nội địa bằng 51,84% dự toán.


Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh đề ra các giải pháp cấp bách trong 3 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định của Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ dư địa tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, dự án lớn; tập trung giải ngân đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu…


H.Đ