03:11, 30/11/2018

Học, làm theo Bác

Tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại TP. Nha Trang sáng 29-11, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Khánh Hòa trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại TP. Nha Trang sáng 29-11, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Khánh Hòa trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Sâu sát. Cụ thể. Và thiết thực. Khánh Hòa thấm nhuần những bài học quý báu ấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, Khánh Hòa đã có nhiều mô hình mới, cách làm mới mang lại hiệu quả quan trọng, góp phần ổn định, nâng cao đời sống các mặt của người dân địa phương.


Đã có rất nhiều điển hình. Như anh Nguyễn Xuân Long - Phó Chủ tịch HĐND xã Khánh Đông, huyện miền núi Khánh Vĩnh là một. Từ chỗ trồng thử nghiệm, anh trồng thật 2 ha bưởi da xanh; đồng thời kêu gọi 10 hộ hội viên nông dân cùng tham gia, với diện tích 5,5 ha. Đến nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, anh có thu nhập hơn 600 triệu đồng.
 
Nhiều hộ đến gặp anh để học tập. Khánh Đông đã có hơn 30 hộ chuyển đổi diện tích từ cây trồng ngắn ngày sang cây bưởi da xanh. Anh vận động thành lập 3 tổ liên kết sản xuất, giúp hỗ trợ kỹ thuật; góp vốn; tìm đầu ra cho sản phẩm; xây dựng thương hiệu nông sản sạch của địa phương theo tiêu chuẩn VietGap.


Làm được điều ấy, bởi trong anh cứ day dứt mãi một câu hỏi: Địa phương đang vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng theo Đề án cây trồng chủ lực của huyện, mình là cán bộ lãnh đạo, tại sao không làm trước, để người dân làm theo? Không hình thức, không chung chung, chuyển biến nhận thức được tới mức như vậy là đáng quý vô cùng. Đi tiên phong, có nghĩa là chấp nhận rủi ro. Mà vẫn dám đi, vẫn cứ đi. Ấy là tinh thần, là ý chí quyết liệt của người dám nghĩ, dám làm. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang hướng tới từng bước xây dựng con người có phẩm chất ấy, một trong những phẩm chất cần có để có thể đi tới thành công trong cuộc sống.


Nhờ được tổ chức bài bản, chặt chẽ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, sôi nổi trên địa bàn. Tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Không thể kể hết. Những mô hình, cách làm này đã có kết quả thiết thực, có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày.


Một trong những nội dung đáng được ghi nhận là Khánh Hòa gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại, những vấn đề mà người dân phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.


Trong các hội nghị giao ban định kỳ, giao ban tuần, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mà nhân dân, báo chí phản ánh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo dứt điểm các vấn đề được quan tâm. Các địa phương trong tỉnh đã ngày càng chủ động hơn, nhuần nhuyễn hơn trong công tác giải quyết những vấn đề người dân bức xúc.


Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hàng năm lựa chọn những vấn đề quan trọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả. Quyết tâm thực hiện rốt ráo nội dung này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Khánh Hòa có thêm bước tiến mới, làm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiều nội dung thiết thực khác, như tập trung thực hiện cải cách hành chính chẳng hạn.


PHONG NGUYÊN