18:31, 11/06/2024

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lữ đoàn 955 giai đoạn 2019 - 2024

VĨNH THÀNH

Ngày 11-6, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự, chỉ đạo.

Chính ủy Vùng 4 Hải quân trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lữ đoàn đã có những bước phát triển toàn diện, vững chắc, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành. Công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chú trọng. Hàng năm, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng của lữ đoàn 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; công tác trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu được duy trì nghiêm; nhiệm vụ vận tải, trực chốt, đưa đón đoàn công tác, thay thu quân, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển luôn hoàn thành tốt trong mọi tình huống; công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy được duy trì ngày càng vững chắc; lữ đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và bàn giao tàu theo lệnh của trên; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch...

Giai đoạn 2019 - 2024, toàn lữ đoàn có 197 lượt tập thể và 681 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; năm 2023, lữ đoàn được Quân chủng Hải quân tặng cờ thi đua.

Lữ đoàn 955 trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân biểu dương những thành tích Lữ đoàn 955 đạt được thời gian qua; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua khen thưởng lữ đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội về thi đua khen thưởng; đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức trách nhiệm thường xuyên của mỗi quân nhân; chú trọng công tác bồi dưỡng, nhận rộng điển hình tiên tiến.

Dịp này, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 955 tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

VĨNH THÀNH