21:01, 14/05/2024

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra danh mục các dự án cần thu hồi đất tại Ninh Hòa và Khánh Vĩnh

H.LĂNG

Chiều 14-5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Theo nội dung UBND tỉnh trình, để có cơ sở xem xét, quyết định và cập nhật (bổ sung) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Ninh Hòa và huyện Khánh Vĩnh theo quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn 2 địa phương này. Trong đó, thị xã Ninh Hòa có 3 dự án có vốn ngân sách, với tổng diện tích 41,18ha; huyện Khánh Vĩnh có 9 dự án có vốn ngân sách, với tổng diện tích 76,84ha.

Trên cơ sở kết quả khảo sát trước khi thẩm tra, ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách đã có ý kiến cụ thể đối với việc thu hồi đất của từng dự án. Ban lưu ý cơ quan trình xác định chính xác diện tích, địa điểm thu hồi đất của một số dự án; làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến loại đất thu hồi, hiện trạng sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của các dự án…

* Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2024 về phương án phân bổ số tăng thu và nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Ban sẽ có ý kiến cụ thể, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước khi xem xét, cho ý kiến đối với vấn đề này.

H.LĂNG