15:36, 28/02/2024

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024

N.V

Sáng 28-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2024.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận hội nghị.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, để thực hiện tốt chủ đề năm 2024 là "Quản trị - điều hành", các đơn vị, địa phương cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ. Trong đó, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai hiệu quả công tác CCHC; nỗ lực hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo phương án được phê duyệt; tăng cường rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan tới người dân, doanh nghiệp về đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, y tế...; phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tiếp tục cải thiện thứ bậc các chỉ số đánh giá tỉnh và tham mưu triển khai tốt các giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân tặng bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng bằng khen cho các tập thể.

Năm 2023, toàn tỉnh hoàn thành 64/64 nhiệm vụ CCHC. Toàn bộ 7 giải pháp quản lý nhà nước về CCHC được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư được triển khai mạnh mẽ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn là 0,49%, thấp nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao nhất từ trước đến nay, đạt 62,9%. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện đúng quy định. Chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Các chỉ số đánh giá tỉnh năm 2023 đều cải thiện rất tích cực… Toàn tỉnh có 35 đơn vị xếp loại tốt về công tác CCHC, tăng 5 đơn vị so với năm 2022; 6 đơn vị xếp loại khá; l đơn vị xếp loại trung bình và tiếp tục không có đơn vị xếp loại yếu.

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 41 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023 và 4 tập thể có thành tích trong công tác tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực CCHC năm 2023. 

N.V