16:21, 30/09/2023

Vụ việc sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang: Được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo quy định

NGUYỄN VŨ

Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (BCĐ tỉnh).

Ông Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh


- Thưa ông, tại Phiên họp thứ 4 của BCĐ tỉnh do ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì, BCĐ tỉnh đã thống nhất nhiều nội dung, trong đó thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo vụ việc sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các Dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Xin ông cho biết rõ hơn về nội dung này?


- Ngày 21-9, BCĐ tỉnh họp Phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của BCĐ tỉnh từ sau phiên họp thứ 3 (ngày 23-5) đến nay; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Tại Phiên họp này, BCĐ tỉnh đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án, 1 vụ việc (gồm: vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; vụ việc sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các Dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa) do kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.


Vụ việc sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho các Dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, vụ việc trên thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đến nay, đã thực hiện xong thủ tục chuyển vụ việc trên cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.


Do vậy, tại Phiên họp thứ 4 của BCĐ tỉnh vừa qua, trên cơ sở báo cáo kết quả theo dõi vụ việc của Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh, BCĐ tỉnh đã thống nhất kết thúc theo dõi đối với vụ việc trên và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


- Thưa ông, với việc chuyển vụ việc trên cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, giải quyết theo đúng quy định, vụ việc sẽ tiếp tục được theo dõi, chỉ đạo ở cấp Trung ương?


- Đúng như vậy, mặc dù BCĐ tỉnh đã kết thúc theo dõi nhưng vụ việc này vẫn thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về phía tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan có liên quan của tỉnh sẽ phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (cơ quan có thẩm quyền) để giải quyết vụ việc theo quy định.


- Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN VŨ (thực hiện)