11:33, 28/09/2023

Hội nghị báo cáo viên Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

XUÂN THÀNH

Sáng 28-9, tại TP. Nha Trang, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị báo cáo viên Đảng bộ Khối quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện của Đảng ủy Khối báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 9 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng chính trị trong toàn Khối giữ vững ổn định. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối đã nghiêm túc triển khai công tác xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đội  ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) của Đảng; chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn theo chỉ đạo của cấp trên… Cũng tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối đã phổ biến Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới”; thông tin chuyên đề “Kết quả chuyến viếng thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden”

Định hướng một số nhiệm vụ tuyên truyền trong quý IV năm 2023, đại diện Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền việc xây dựng và triển khai các  đề án quy hoạch lớn của tỉnh; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh như Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa… Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng cần tuyên truyền các ngày lễ lớn của  đất nước và tỉnh.

XUÂN THÀNH