20:28, 27/09/2023

Đẩy mạnh phát triển đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

ĐÌNH LÂM

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN). Điều này đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững.

Kết quả tích cực

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng tại các đơn vị KTTN, ngay từ đầu năm, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan trực tiếp làm việc với các DN ngoài khu vực nhà nước ở các địa phương, khu công nghiệp, khu du lịch để nắm bắt tình hình, vận động thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp tổ chức các hoạt động lồng ghép, gắn việc thực hiện nhiệm vụ được giao với nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động, chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thực hiện chủ trương phát triển đảng. 

Đồng chí Hà Quốc Trị trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Xuân Thành - Khánh Hòa.
Ông Hà Quốc Trị trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Xuân Thành - Khánh Hòa.

Cùng với đó, các đoàn thể trong các đơn vị KTTN đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của DN. Thông qua các hoạt động, DN kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình để giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp. Một số chủ DN trong các đơn vị KTTN đã có sự quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức đảng, các đoàn thể trong DN hoạt động hiệu quả, coi đó là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy DN phát triển bền vững.

Ông Huỳnh Vĩnh Phước - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong chia sẻ, cảng là đơn vị KTTN mới thành lập chi bộ được 3 tháng. Đây là tiền đề để DN có điều kiện phát triển đảng trong thời gian tới. Đơn vị luôn tâm niệm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước mới duy trì được sự ổn định chính trị, tạo môi trường cho DN phát triển bền vững và đem lại nhiều lợi nhuận, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực tiễn tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, DN tư nhân có nhiều lợi thế để phát triển, tạo ra nét văn hóa riêng của DN. Đây chính là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và DN. Chính vì vậy, việc xây dựng tổ chức đảng trong DN là một nhu cầu tự thân và đơn vị hết sức ủng hộ tạo điều kiện.

Chính từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN đã đạt được một số kết quả tích cực, nhất là công tác vận động thành lập tổ chức đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập được 10 tổ chức đảng (đạt 166% kế hoạch); thành lập được 16 công đoàn cơ sở (đạt 62% kế hoạch), phát triển 2.837 đoàn viên; thành lập được 6 tổ chức đoàn thanh niên (đạt 50% kế hoạch), phát triển 43 đoàn viên. 

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 

Theo ông Hà Quốc Trị, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực song công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới, kết quả đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức đảng trong các DN còn hạn chế, chưa phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao, còn đơn điệu, hình thức; chưa làm tốt cầu nối giữa DN với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của DN. Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của một số cấp ủy còn hạn chế.

Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa)  trao quyết định thành lập Chi bộ đảng Hoàn Cầu - Vân Phong.
Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Hoàn Cầu - Vân Phong. Ảnh: T.THỊNH

Để làm tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN, ông Hà Quốc Trị yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối DN tỉnh tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN năm 2023. Cùng với đó, tăng cường công tác khảo sát, tiếp xúc, gặp gỡ để nắm bắt tình hình DN; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng ở những đơn vị đã đủ điều kiện. Đồng thời, đề nghị chủ DN tiếp tục quan tâm, bảo đảm điều kiện để tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động theo điều lệ của tổ chức và pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng trong giải quyết những tồn tại, khó khăn của DN.

Ông Hà Quốc Trị cũng yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối DN tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn để các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong DN hoạt động ổn định, đúng quy định, phát huy tốt vị trí, vai trò; quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, cộng tác viên trong các đơn vị KTTN. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức đảng trong DN tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo đảng viên, các đoàn thể trong DN và tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; làm tốt vai trò là cầu nối giữa DN với cấp ủy, chính quyền địa phương để phản ánh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị KTTN, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, là trụ cột vững chắc để DN hoạt động hiệu quả, bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 12.000 đơn vị KTTN. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 123 tổ chức đảng với gần 2.000 đảng viên trong các đơn vị KTTN; thành lập 10 tổ chức đảng đặc thù để thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển đảng viên trong các DN, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có tổ chức đảng, nhằm thực hiện mục tiêu hình thành các tổ chức đảng độc lập trong mỗi DN.

ĐÌNH LÂM