18:22, 17/09/2023

Đảng bộ Quân sự huyện Diên Khánh: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

ĐÌNH PHÚC

Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Diên Khánh luôn chú trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, "mẫu mực tiêu biểu", lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) huyện hoàn thành thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảng ủy Quân sự huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Đảng ủy Quân sự huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trung tá Đặng Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Diên Khánh cho biết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Diên Khánh đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn LLVT huyện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, "mẫu mực tiêu biểu", đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự huyện đặc biệt chú trọng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở tất cả cấp ủy, chi bộ trực thuộc, chi bộ quân sự các xã, thị trấn một cách nghiêm túc. Qua đó, đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, chân thành từ các tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; về công tác cán bộ; những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quản lý, giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT.

Trên cơ sở đó, tập thể Đảng ủy, Ban CHQS huyện và từng cá nhân nhận thức rõ những ưu, khuyết điểm và trách nhiệm của mình tại hội nghị kiểm điểm đã chỉ ra. Đối với cá nhân, tùy theo chức trách, nhiệm vụ, qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã thẳng thắn tiếp thu những ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị, nêu được trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỒNG - Bí thư Huyện ủy Diên Khánh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Diên Khánh luôn được đánh giá là một trong những tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Đảng bộ Quân sự huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, việc đổi mới hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và giải pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được Đảng ủy, Ban CHQS huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Có thể thấy, việc nâng cao hiệu quả tính tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo và phòng ngừa kịp thời tình hình suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện; hạn chế được tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên ở các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, "mẫu mực tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện duy trì thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện tham gia, kết quả 100% đạt loại giỏi và xuất sắc. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc đúng kế hoạch, thời gian và quân số theo quy định; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu; công tác xây dựng Đảng, chính trị được quan tâm chú trọng; công tác đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị chặt chẽ; thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đánh giá hàng năm, Đảng ủy có 100% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, Đảng bộ Quân sự huyện tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã nhận dạng rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi cá nhân đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của mình rõ ràng hơn. Các cấp ủy trong Đảng bộ tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ sâu sát cơ sở hơn; cán bộ cấp trên và cấp dưới gần nhau hơn; tinh thần dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, chất lượng.

ĐÌNH PHÚC