15:20, 10/06/2023

Phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Ngày 10-6, tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay; đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa cơ sở; hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin…

Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng một số bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2005 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần phê duyệt các Đề án xây dựng xã hội học tập theo các giai đoạn 2005 - 2010, 2021 - 2020 và 2021 - 2030. Việc triển khai các đề án đã đạt được những kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Hiện cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên; 100% tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 1…

K.D