14:17, 26/05/2023

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI

V.G

Ngày 25 và 26-5, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 200 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đoàn viên thuộc 60 công đoàn cơ sở tham dự.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh.
Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh.
Và tặng bằng khen cho những tập thể xuất sắc.
Và tặng bằng khen cho những tập thể xuất sắc.
Những cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.
Những cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; đa dạng các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Qua đó 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% người lao động ở các đơn vị được ký hợp đồng lao động, tham gia đóng các loại bảo hiểm xã hội, y tế. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua được Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai sâu rộng, qua đó đã có 3.801 sáng kiến, đề tài nghiên cứu được công nhận, 26 công trình sản phẩm, 7 đề tài, công trình khoa học được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo; 18 đề tài, công trình đạt giải tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh; 461 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”; giới thiệu 561 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho những tập thể xuất sắc.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho những tập thể xuất sắc.
Và khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.
Và khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức tỉnh phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi năm có 100% cơ quan, đơn vị phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 90% tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% đạt tập thể lao động xuất sắc; 95% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”; 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa VI.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đai hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 người, ông Nguyễn Thanh Phong tái cử Chủ tịch; bầu 11 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ XI.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh và tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân. Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

V.G