13:47, 26/05/2023

Khẩn trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu thực hiện các dự án trọng điểm

VĂN KỲ

Ngày 26-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2023 - 2025 để thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2023, dự kiến có 8 khu đất thuộc cấp tỉnh quản lý sẽ được đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 6 khu đất chưa nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Nha Trang;  năm 2024 có 4 khu đất được đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh; năm 2025 dự kiến đấu giá các khu đất ở kết hợp dịch vụ thuộc Dự án Đường và kè Nam Sông Cái. Ngoài ra, các huyện, thị, thành phố cũng đang rà soát, hoàn thành thủ tục để đấu giá hàng trăm lô đất thuộc cấp huyện quản lý nhằm tạo nguồn thu thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên theo báo cáo của các địa phương, hiện nay vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, một số khu đất bị lấn chiếm, chồng ranh giới cần đo đạc lại…

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp
Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện song song các thủ tục liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, cơ sở nhà đất, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh lập báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-6; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương lập báo cáo thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 5 tháng đầu năm và kế hoạch 7 tháng cuối năm, gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-6. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền cho UBND các địa phương chịu trách nhiệm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo thực hiện đấu giá nhanh, hiệu quả.

VĂN KỲ