12:03, 25/03/2023

Kiểm tra công tác bắn các loại vũ khí mới tại Đại đội Hải quân đánh bộ điểm

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác bắn các loại vũ khí mới tại Đại đội Hải quân đánh bộ điểm (thuộc Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101).

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác bắn các loại vũ khí mới tại Đại đội Hải quân đánh bộ điểm (thuộc Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101).

Chiến sĩ Đại đội Hải quân đánh bộ điểm thực hành các bài bắn
Chiến sĩ Đại đội Hải quân đánh bộ điểm thực hành các bài bắn

 

Trao hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ đạt điểm bắn cao
Trao hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ đạt kết quả bắn cao

Tại buổi kiểm tra, Tiểu đoàn 863 đã tổ chức bắn đạn thật trên các loại vũ khí mới cho đại đội Hải quân đánh bộ điểm. Qua kiểm tra, thủ trưởng Vùng 4 Hải quân đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức bắn đạn thật của đơn vị; quá trình tổ chức bắn, chỉ huy bắn bảo đảm chặt chẽ, đúng thứ tự các bước, các loạt bắn đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, yêu cầu lữ đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục huấn luyện Đại đội Hải quân đánh bộ điểm tinh nhuệ, hiện đại sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

V.THÀNH