11:02, 24/02/2023

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa: Giao ban công tác tháng 2

Sáng 24-12, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp giao ban rà soát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2. Cùng dự họp có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Sáng 24-12, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp giao ban rà soát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2. Cùng dự họp có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy rà soát các đầu việc còn tồn đọng, đôn đốc hoàn tất nội dung công việc của tháng 2. Đồng thời, ông yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu đề xuất để họp báo về lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí để định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ban Nội chính Tỉnh ủy sớm tham mưu giải quyết một số vướng mắc liên quan đến các vấn đề của Công ty TNHH cao ốc Thương mại Nha Trang. Ban Dân vận Tỉnh ủy sớm tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc liên quan đến lập các quy hoạch của tỉnh, vùng, các địa phương theo tinh thần Nghị Quyết 09 của Bộ Chính trị; yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn và tiến độ thi công cầu Xóm Bóng…

THÀNH NAM