10:02, 24/02/2023

Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 24-2, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp gồm 7 đơn vị: Cục Thống kê tỉnh - đơn vị trưởng khối; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; Ban Dân tộc tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ngày 24-2, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp gồm 7 đơn vị: Cục Thống kê tỉnh - đơn vị trưởng khối; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; Ban Dân tộc tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.


Tại hội nghị, các thành viên trong khối đã thống nhất nội dung thi đua gồm: Triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với nội dung trọng điểm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua...


H.DUNG