10:11, 28/11/2022

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 800 cán bộ chủ chốt

Sáng 28-11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 800 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ khối. Lớp bồi dưỡng tiến hành trong hai ngày 28 và 29-11.

Sáng 28-11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 800 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ khối. Lớp bồi dưỡng tiến hành trong hai ngày 28 và 29-11.


Trong 2 ngày, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Công tác tư tưởng của Đảng, những vấn đề nghiệp vụ công tác tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; nội dung công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng gắn với công tác kết nạp đảng viên; công nhận đảng viên chính thức và công tác giới thiệu sinh hoạt Đảng; các quy định hiện hành về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nội dung cơ bản công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng ở cơ sở; kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn một số nghiệp vụ thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng cơ sở.


X.T