02:11, 28/11/2022

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp dân vào ngày 30-11-2022

Vào lúc 14 giờ ngày 30-11-2022, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 11-2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.

Vào lúc 14 giờ ngày 30-11-2022, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 11-2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.
 
Nội dung tiếp dân: Nghe ý kiến của người dân về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm, những hạn chế, thiếu sót và vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
 
 
Đ.T