Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 33 quần chúng ưu tú

Thứ Ba, 12/07/2022, 00:34 [GMT+7]

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 33 quần chúng ưu tú

Ngày 11-7,  Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 cho 33 quần chúng ưu tú của các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.


Trong 4 ngày, các quần chúng ưu tú được tiếp thu 5 bài học tập lý luận chính trị với những nội dung cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Lớp học sẽ bế mạc vào ngày 14-7.


Văn Tân

.

các thông tin tiện ích