11:03, 02/03/2022

Hỗ trợ thông tin bảo hộ công dân Khánh Hòa tại Ukraine

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện số 201 ngày 26-2 của Thủ tướng Chính phủ về bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề lưu ý trước tình hình tại Ukraine, ngày 2-3, Sở Ngoại vụ có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc phối hợp thông tin, hỗ trợ bảo hộ công dân Khánh Hòa tại Ukraine.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện số 201 ngày 26-2 của Thủ tướng Chính phủ về bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề lưu ý trước tình hình tại Ukraine, ngày 2-3, Sở Ngoại vụ có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc phối hợp thông tin, hỗ trợ bảo hộ công dân Khánh Hòa tại Ukraine.


Theo đó, Sở Ngoại vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phổ biến đến các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn quản lý để thông báo nếu có người thân là công dân Khánh Hòa đang sinh sống, học tập, công tác, hoạt động tại Ukraine biết về chủ trương bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, đề nghị liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine (+380 (63) 8638999); Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (+79916821617) hoặc Bộ Ngoại giao (+84 965411118; + 84 981848484; email: baohocongdan@gmail.com).  Đồng thời, báo cáo, thông tin các nội dung liên quan về Sở Ngoại vụ để phối hợp hỗ trợ công tác bảo hộ công dân theo quy định.


NHÂN TÂM