11:03, 02/03/2022

Huyện ủy Vạn Ninh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng 2-3, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 2-3, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2022, Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…


Dịp này, Huyện ủy Vạn Ninh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021); 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2021.


THANH HẢI