10:12, 16/12/2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021, triển khai công tác năm 2022.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021, triển khai công tác năm 2022.


Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Năm 2022, BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình dịch Covid-19; coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm quán triệt tình hình nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác đối với BĐBP gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội “Cụ Hồ”…


NAM TÂN