09:11, 24/11/2021

Thống nhất ủy quyền cho các sở, địa phương phê duyệt một số chính sách hỗ trợ

Chiều 24-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, địa phương về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chiều 24-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, địa phương về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Sau khi nghe các sở, địa phương đóng góp ý kiến, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Sở Du lịch giải quyết chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. UBND các huyện, thị xã, thành phố được ủy quyền giải quyết các chính sách: hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ hộ kinh doanh; F1 cách ly tại nhà, khách sạn, F0 điều trị tại nhà; hỗ trợ bổ sung 1 triệu đồng/người đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người điều trị do nhiễm Covid-19. Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu các địa phương triển khai các chính sách đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh trùng chi các chính sách.


V.G