09:10, 25/10/2021

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


Thực hiện Công văn số 6966/VPCP-KSTT ngày 29-9-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại khoản 1 Công văn số 6966; đề xuất, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.


T.K