01:10, 25/10/2021

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 67

Ngày 25-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 67 cho 52 học viên là cán bộ cấp xã và cấp huyện thuộc đối tượng 3 trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn, Cam Lâm và TP. Cam Ranh.

 

Ngày 25-10, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cam Ranh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 67 cho 52 học viên là cán bộ cấp xã và cấp huyện thuộc đối tượng 3 trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn, Cam Lâm và TP. Cam Ranh.

 

Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh lên lớp bồi dưỡng kiến thức cho các học viên.
Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa bồi dưỡng kiến thức cho các học viên.

 

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; vấn đề dân tộc tôn giáo; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; thứ tự di chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam… Ngoài ra các học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức quốc phòng an ninh cho các học viên về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong đường lối quốc phòng an ninh, kinh tế đối ngoại, làm cơ sở để học viên vận dụng vào công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

THẾ ANH