08:10, 08/10/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc

Sáng 8-10, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Sáng 8-10, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.


9 tháng, cả nước đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các chính sách này đạt khoảng 90%; hỗ trợ đất ở cho hơn 9.500 hộ với 72ha; hỗ trợ đất sản xuất cho 3.900 hộ với 1.283ha; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 21.200 hộ; hỗ trợ gần 24.100 hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 1.222 tỷ đồng… Đặc biệt, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc về những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng khu vực, địa phương; triển khai kịp thời các gói cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi, không để người dân thiếu đói do ảnh hưởng dịch Covid-19.


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, những năm qua, Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực này được chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Tấn Tuân kiến nghị Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ và trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (do nguồn lực của tỉnh khó khăn bởi ảnh hưởng liên tiếp của thiên tai và đại dịch Covid-19); quan tâm, hỗ trợ các hoạt động về: Y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS, miền núi; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS.


MÃ PHƯƠNG