07:10, 08/10/2021

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa sơ kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ quý IV

Sáng 8-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021. Dự hội nghị có ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Sáng 8-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021. Dự hội nghị có ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy  và Chi bộ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khánh Hòa.

Bà Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Chi bộ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khánh Hòa.


Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng được đẩy mạnh, kịp thời theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; công tác quy hoạch cấp ủy được quan tâm. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chủ động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện nghiêm…


Quý IV/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các kết luận Hội nghị Trung ương, Hội nghị Tỉnh ủy; định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ cho 2 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020) là Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa; tặng bằng khen cho 11 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020).


Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.


X.T