07:10, 08/10/2021

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII

Ngày 8-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

Ngày 8-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.


Ban Văn hóa - Xã hội đã cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư các dự án: tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa; xây dựng nhà xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa. Ban đề nghị UBND tỉnh xem xét, làm rõ một số nội dung về cơ sở pháp lý, tiến độ triển khai các dự án, bố trí vốn liên quan đến các dự án: Phủ đường Ninh Hòa; Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.


Thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình về hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất nội dung không thu học phí học kỳ I (5 tháng) năm học 2021-2022; đề nghị UBND tỉnh sửa đổi tên nghị quyết cho phù hợp cũng như rà soát, bổ sung đầy đủ các đối tượng thụ hưởng chính sách này.


HẢI LĂNG