Hội nghị Huyện ủy Vạn Ninh lần thứ 6

Thứ Năm, 14/10/2021, 21:42 [GMT+7]

Hội nghị Huyện ủy Vạn Ninh lần thứ 6

Ngày 14-10, Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 6. Tại hội nghị, Huyện ủy tập trung thảo luận, thông qua các nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo chương trình làm việc toàn khóa (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


9 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số chỉ tiêu, kế hoạch huyện đề ra giảm hoặc đạt thấp so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 363 tỷ đồng, giảm 7,12% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 353 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ; tổng các khoản thu trong cân đối trên địa bàn huyện tính đến cuối tháng 9 đạt hơn 84 tỷ đồng, đạt 53,9% kế hoạch; tổng giải ngân nguồn vốn đầu tư công gần 72 tỷ đồng, đạt 88,7% kế hoạch…


HOÀI DUY

.

các thông tin tiện ích