10:10, 29/10/2021

Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ninh Hòa năm 2021

Ngày 29-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ninh Hòa năm 2021.

Ngày 29-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ninh Hòa năm 2021.

 

Diễn tập nội dung hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Diễn tập nội dung hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.


Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-10) với các nội dung tương ứng với 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ giữ vững địa bàn khu vực phòng thủ.


Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban nội dung diễn tập của tỉnh, Ban chỉ đạo và khung tập của thị xã Ninh Hòa phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, quán triệt sâu sắc chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, bám sát nội dung, ý định diễn tập của Ban chỉ đạo; tổ chức các thành phần tham gia đúng quy định, bảo đảm an toàn trong diễn tập và các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát thực tế và nhiệm vụ của từng ngành, từng lực lượng, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, chú trọng những nội dung mới. Sau diễn tập phải kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh văn kiện, kế hoạch của các cấp, ngành sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.


THẾ ANH