10:10, 29/10/2021

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thảo luận ở tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế và quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Ngày 29-10, trong chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng các vị ĐBQH tỉnh nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra những nội dung trên.

Ngày 29-10, trong chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng các vị ĐBQH tỉnh nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra những nội dung trên.


Thảo luận ở tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, các vị ĐBQH tỉnh đề nghị Chính phủ có giải pháp hiệu quả để tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đưa ngành này tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; trong cơ cấu lại ngành dịch vụ, cần có chính sách để hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19; trong cơ cấu lại ngành thương mại cần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử... Đồng thời, đề nghị Chính phủ quan tâm một số vấn đề liên quan đến cơ cấu lại ngành tài chính - ngân hàng; phát triển các loại thị trường; phát triển khoa học - công nghệ; giải quyết những vấn đề tồn tại trong đầu tư công...


Thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), các vị ĐBQH tỉnh đề nghị, việc xây dựng quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, khớp nối với các quy hoạch khác, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn này phải tính toán đến việc tái cơ cấu lại nền kinh tế; cần đánh giá những vấn đề có tác động như: Biến đổi khí hậu, gia tăng dân số, phải bảo vệ diện tích đất lúa, đất rừng; có giải pháp để giải quyết những vấn đề tồn tại trong sử dụng đất thời gian qua.


HẢI LĂNG