10:10, 07/10/2021

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030

Chiều 7-10, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tham dự.

Chiều 7-10, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tham dự.


Tại hội nghị, Bộ Giao thông vận tải công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được phân thành 5 nhóm, trong đó, Khánh Hòa nằm ở nhóm số 3 với các khu vực cảng biển sau: Khu bến Bắc Vân Phong, Khu vực Nam Vân Phong, Khu bến Nha Trang, Khu bến Cam Ranh và Bến cảng huyện Trường Sa.


THÀNH NAM