08:10, 07/10/2021

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII

Ngày 7-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

Ngày 7-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.


Qua thẩm tra, ban thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án hồ Chà Rang (thị xã Ninh Hòa); đầu tư sửa chữa hồ chứa nước Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) và hồ chứa nước Hoa Sơn (huyện Vạn Ninh).


Ban cũng thống nhất chủ trương đầu tư dự án hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang nhưng đề nghị giải trình về tiến độ đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, ban cũng đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến gia hạn thời gian thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thêm 18 tháng và cơ cấu nguồn vốn áp dụng cho các hạng mục công trình đầu tư bổ sung gồm: Ngân sách Nhà nước cấp phát 30% và UBND tỉnh vay lại 70%.


HẢI LĂNG