11:09, 10/09/2021

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
 
Theo quyết định, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, thành viên Ban Chỉ đạo gồm 40 người là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan và các trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, thị, thành phố. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ: Phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc y tế, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, thông tin truyền thông, hậu cần phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hoá; vận động, động viên, kêu gọi nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân… phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho các huyện, thị, xã, thành phố phòng, chống dịch khi cần thiết.
 
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thành lập 7 tiểu ban gồm: Tiểu ban Vận động và huy động xã hội; Tiểu ban Y tế; Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; Tiểu ban An sinh xã hội; Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hoá; Tiểu ban Truyền thông.
 
C.Đan