09:09, 10/09/2021

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ sở

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 7-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, ....

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 7-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố; xử lý nghiêm các trường họp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, ra đường không có lý do chính đáng đối với “vùng cam”, “vùng đỏ”; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã; tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn; thống kê, rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ sở.


T.K