Dừng triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2021

Thứ Năm, 09/09/2021, 21:27 [GMT+7]

Dừng triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh cho phép dừng triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh; giao Sở Nội vụ hướng dẫn giảm trừ các nội dung được đánh giá thông qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng để phục vụ công tác thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.


Đối với phần kinh phí khảo sát từ nguồn kinh phí cải cách hành chính tỉnh năm 2021, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu điều chuyển phục vụ các nhiệm vụ cấp thiết khác theo quy định.


Trước đó, ngày 30-8, Sở Nội vụ có báo cáo tình hình triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2021và đề xuất theo hướng trên.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích