Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

Thống nhất trình 7 nội dung tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Thứ Ba, 21/09/2021, 20:50 [GMT+7]

Thống nhất trình 7 nội dung tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Chiều 21-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân và các thành viên UBND tỉnh thảo luận và thống nhất trình 7 nội dung tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VII gồm: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hồ điều hòa phía Bắc TP. Nha Trang; Nghị quyết về gia hạn thời gian thực hiện các dự án và cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay IDA (Hiệp hội Phát triển quốc tế) của phần vốn dự án Môi trường bền vững thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang; Nghị quyết về hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021, khả năng cân đối ngân sách địa phương và phương án xử lý; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất để đầu tư xây dựng hồ chứa nước Chà Rang. Riêng nội dung xin chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17 ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030, các thành viên dự họp chưa đồng ý trình HĐND tỉnh trong kỳ họp này.


Ông Nguyễn Tấn Tuân giao ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo hướng cắt giảm bớt vốn đầu tư nhưng đảm bảo ngân sách để giải ngân các dự án; đồng thời, các chủ đầu tư dự án đảm bảo khối lượng công việc để thanh toán. Giao Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh tham mưu UBND tỉnh có báo cáo giải trình trước HĐND tỉnh về gia hạn thời gian thực hiện các dự án và cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay IDA của phần vốn dự án Môi trường bền vững thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang…


ĐÌNH LÂM

 

.

các thông tin tiện ích