10:09, 07/09/2021

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021: Kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30-11

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc kéo dài thời gian tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc kéo dài thời gian tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021.


Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý kéo dài thời gian tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cụ thể, thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 30-11 (theo dấu bưu điện). Từ ngày 6 đến 17-12, Ban tổ chức sẽ chấm và tuyển chọn tác phẩm.


Thường trực Tỉnh ủy giao Hội Nhà báo tỉnh tiếp nhận, tuyển chọn, lập danh sách các tác phẩm gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng lần thứ VI) như các năm trước theo đúng kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).


Trước đó, ngày 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 1-10 (theo dấu bưu điện); sau đó, tiến hành chấm giải và tuyển chọn tác phẩm để dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh; hoạt động báo chí cũng gặp nhiều khó khăn nên nhiều đề tài dự kiến đã không kịp triển khai… Chính vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị kéo dài thời gian tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021.


X.T