11:08, 31/08/2021

Tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2021 cho 357 đảng viên.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2021 cho 357 đảng viên.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, 70 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, 65 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, 60 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên, 55 năm tuổi Đảng cho 63 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho 30 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng cho 33 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng cho 146 đảng viên, 30 năm tuổi Đảng cho 70 đảng viên.


. Đợt này, Thành ủy Cam Ranh có 26 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.


Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Thành ủy Cam Ranh đã ủy quyền cho các đảng bộ cơ sở trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.


KHÁNH TÂM -  LÊ NGÂN