12:07, 31/07/2021

Hướng dẫn nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Khánh Vĩnh

Ngày 29 và 30-7, Ban Nội dung - Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, hướng dẫn nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Khánh Vĩnh năm 2021.

Ngày 29 và 30-7, Ban Nội dung - Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, hướng dẫn nội dung diễn tập KVPT huyện Khánh Vĩnh năm 2021.


Tại hội nghị, Ban Nội dung - Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh quán triệt các nội dung: Kế hoạch, thứ tự, phương pháp tiến hành cuộc diễn tập; thứ tự, hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, chỉ huy trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành động của người chủ trì và các thành phần trong vận hành cơ chế, thống nhất và thực hành xử lý tình huống A2; hành động của người chủ trì và các thành phần trong họp Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu…


Theo kế hoạch, cuộc diễn tập KVPT huyện Khánh Vĩnh năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13-8 với quy mô 1 bên 1 cấp, có một phần thực binh. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu huyện Khánh Vĩnh làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng khu căn cứ chiến đấu, tổ chức luyện tập và các mặt công tác, đặc biệt là các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19… để cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.


THẾ ANH