11:06, 28/06/2021

Tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Đối với các cơ quan báo chí, đây chính là thời điểm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đồng thời tuyển chọn tác phẩm dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Đối với các cơ quan báo chí, đây chính là thời điểm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đồng thời tuyển chọn tác phẩm dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021.


Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021


Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phải tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

 

Kết nạp đảng viên mới tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Kết nạp đảng viên mới tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn thông qua kế hoạch thông tin tuyên truyền đợt này sẽ góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đấu tranh phản bác với những thông tin xấu, những quan điểm thù địch, sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phát hiện và tôn vinh những điển hình, những cán bộ đảng viên gương mẫu, đồng thời phản ánh những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.


Hướng tới Giải Búa liềm vàng của tỉnh lần I


Có thể thấy, triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, các cơ quan báo chí phải là lực lượng đi đầu. Vừa tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đầu tư trí tuệ tham gia các giải báo chí về chủ đề xây dựng Đảng. Đặc biệt, lần đầu tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy với công tác xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây cũng là dịp để tôn vinh cơ quan báo chí và người cầm bút, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, của cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong công tác xây dựng Đảng; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng bộ tỉnh. Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 cũng góp phần cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng Đảng; làm cho công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban tổ chức sẽ tuyển chọn, trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác: Tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng...


Báo Khánh Hòa mong muốn được đón nhận các bài viết của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn, phản ánh kịp thời, sinh động kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các địa phương, đơn vị. Tác phẩm gửi về Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, Nha Trang hoặc email: toasoan.bkh@gmail.com.

 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021: Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực ban tổ chức giải. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (số 6 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang). Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ tháng 5-2021 đến hết ngày 1-10 (theo dấu bưu điện). Từ ngày 4 đến 15-10 sẽ chấm giải và tuyển chọn tác phẩm để dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Lễ công bố kết quả và trao giải sẽ được tổ chức trong tháng 11-2021.


Trần Duy