Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 6:

6 nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021

Thứ Hai, 28/06/2021, 21:12 [GMT+7]

6 nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021

Ngày 25-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 6 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước; hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tiếp tục đặt ra nhiều thách thức trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021. Hội nghị đã quyết nghị các vấn đề quan trọng trong 6 tháng cuối năm. Báo Khánh Hòa tóm lược những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 đề ra:

 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6.


Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ dịch Covid-19


Kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, dập dịch liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch. Từ nay đến cuối năm, tùy tình hình thực tế để xem xét, quyết định việc nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ, kích cầu nội tỉnh gắn với việc kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; từng bước khôi phục các hoạt động du lịch, sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm; thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.


Tập trung triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53, ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


Công tác tổng kết phải theo đúng chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 1007, ngày 14-6-2021. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong và xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.


Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo


Rà soát, phân tích kỹ các chỉ số thành phần còn thấp để đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index)... Trước mắt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các cấp, ngành phải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết nếu vướng mắc vượt thẩm quyền, không để tồn đọng, trễ hẹn. Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đang triển khai và dự án mới của các nhà đầu tư chiến lược, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế của tỉnh.


Quan tâm chuyển đổi số để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh không gián đoạn trong tình hình mới. Ban hành chương trình xúc tiến đầu tư và danh mục các dự án trọng điểm năm 2021, chủ động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến để chuẩn bị triển khai dự án trong các năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Triển khai các giải pháp hữu hiệu để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.


Sớm thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, không chờ quy hoạch chung của tỉnh thông qua mới thực hiện, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 751/2019 ngày 16-8-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 148/2020 ngày 18-12-2020 của Chính phủ.


Phấn đấu thực hiện giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021


Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vướng mắc về thủ tục đầu tư, xác định giá đất, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công của tỉnh, các dự án trọng điểm và dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.


Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch năm 2021 đề ra


Triển khai đồng bộ các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu mới bù đắp hụt thu phát sinh từ các hoạt động du lịch, dịch vụ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị và xây dựng đề án cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong. Thực hiện chi ngân sách địa phương chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.


Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả các sai phạm theo kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ


Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh; chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cơ quan Trung ương đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc, chưa đủ cơ sở pháp lý thực hiện, vừa bảo đảm sớm khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản của Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ, việc khiếu kiện gây bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội, không để các đối tượng xấu và thế lực thù địch lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.


B.K.H

 

.

các thông tin tiện ích